Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Ας πιαστούμε από το χέρι.
Αδέλφια ας πιαστούμε από το χέρι
το προαιώνιο έργο μας αρχίζει
μες στο δισάκι μας το χθεσινό προζύμι
για της αγάπης το γλυκό ψωμί προσμένει
αντίδωρο γι αυτούς που έξω απ τα τείχη

δεν ύψωσαν τα μάτια προς το Φώς.
Αδέλφια ας πιαστούμε από το χέρι
πολέμιοι του σκότους ορκισμένοι
Και με τα ξίφη τα αμέταλλα οπλισμένοι
για νέα ας κινήσουμε εκστρατεία
Αδέλφια ας πιαστούμε από το χέρι
Στη ζωντανή Αλυσίδα μας ζωσμένη
κρέμεται η ΓΗ και η μόνη της Ελπίδα
Αδέλφια ας πιαστούμε από το χέρι......