Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Φεγγαρόπετρα

Αίολος στοχασμός
σε εβένινα σεντόνια
κυοφορεί
τετράστυλο αστερία
κι η φεγγαρόπετρα
το  αιώνιο τάλισμαν
οσμίζεται.
Με τη δύναμη των τριών
ονειρεύεται
Με την προστασία των πέντε
πορεύεται
Με το άγγιγμα των εννιά
εδραιώνεται

G.